KDO JSME

Nabízíme

Pro Vás

Projekty

Partneři

PRACOVIŠTĚ

Boskovice_Učebna
Boskovice_Chráněnka
Boskovice_ECDL 157CZ
Boskovice_Poradna
Boskovice_Půjčovna
Svitavy_Studio
Šebetov_Chráněnka
Habrovany_Učebna
Habrovany_Chráněnka
Blansko_Poradna
Brno_Rehacentrum
Brno_Učebna
Brno_Poradna

formuláře a spolupáce

Pokud žadatele vede vážný úmysl stát se klientem  tísňové péče, uvádí již v

žádosti pravdivé údaje.


Po odeslání žádosti se tímto zahajuje proces, jenž je nutné brát zcela vážně


Po odeslání  formuláře je klient kontaktován sociálním pracovníkem, jenž se s klientem dle jeho časových možností dohodne na realizaci  sociálního šetření. Budoucí klient tohoto šetření se aktivně účastní, přičemž smyslem  šetření je zmapovat jeho potřeby.


Na základě tohoto šetření je provedena  konzultace s technikem, který je

pověřen navrhnout a vybrat nejvhodnější technologii. Pokud jde o jednoduchá

zařízení, která nevyžadují instalaci provede konzultace na dálku. Zařízení je ke

klientovi v tomto případě dopraveno osobně technikem, nebo kurýrem (PPL),

nebo si jej osobně vyzvedne klient v našem středisku.

V případě uvažovaných složitějších technologii typu AUTOMATIZACE DOMÁCNOSTÍ , nebo MONITORINKU zdravotních funkcí, domluví si technik návštěvu v místě bydliště klienta jako místa kde se bude provádět stacionární instalace. V těchto případech pokud zdravotní stav klienta umožňuje cestování je pozván do technologického střediska na zaškolení a konzultace o uvažovaném vybavení. Při této příležitosti se také vyhotoví potřebné dokumenty pro následné parafování a dohodne se závazný termín instalace zařízení.


U všech typů zařízení se spouští čtrnáctidenní zkušební provoz pro ověření funkčnosti a vhodnosti v takzvaném měkém režimu, Po uplynutí této doby přechází Tísňová péče do ostrého režimu.


Klient obdrží rovněž předávací protokol o převzetí zařízení.

Běhěm celého procesu je klient  povinen sdělovat pravdivé a úplné údaje.

Klient  úzce spolupracuje a zajistí maximální součinnost s pověřenými pracovníky organizace, zejména se jedná o účast na sociálním šetření se sociálním pracovníkem, dále pak spolupráci s technikem při přejímce a při zaškolování a správnou obsluhou  zařízení.


Klient je povinen dbát v případě zápůjčky či pronájmu o zapůjčené přístroje,

opatrovat je a pracovat s nimi v souladu s instrukcemi, které obdrží od

technika.


Organizace má právo odmítnout klienta z důvodů, které znemožňují

bezpečné používání přístrojů.


Vygenerované za: 0.09 sekund
2,158,282 návštěv