KDO JSME

Nabízíme

Pro Vás

Projekty

Partneři

PRACOVIŠTĚ

Boskovice_Učebna
Boskovice_Chráněnka
Boskovice_ECDL 157CZ
Boskovice_Poradna
Boskovice_Půjčovna
Svitavy_Studio
Šebetov_Chráněnka
Habrovany_Učebna
Habrovany_Chráněnka
Blansko_Poradna
Brno_Rehacentrum
Brno_Učebna
Brno_Poradna

Sociálně aktivizační služba


Jedná se o sociální službu zaměřenou na podporu aktivního života zdravotně postižených, nebo seniorů jako prevence sociálního vyloučení.

Posláním služby je umožnit zmiňovaným osobám kontakt se společenským prostředím prostřednictvím zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit. Poskytovat sociálně terapeutické činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení jejich osobních a sociálních schopností a dovedností.

Cíle služby:

Udržet popř. zvýšit míru soběstačnosti zdravotně postižených případně seniorů, umožnit jim setrvat v přirozeném prostředí se zachováním vlastního životního stylu a využíváním běžných zdrojů společnosti a veřejností poskytovaných služeb, podporovat smysluplné využívání volného času a rozvíjet aktivity směřující proti sociálnímu vyloučení.

Vygenerované za: 0.10 sekund
2,158,306 návštěv