KDO JSME

Nabízíme

Pro Vás

Projekty

Partneři

PRACOVIŠTĚ

Boskovice_Učebna
Boskovice_Chráněnka
Boskovice_ECDL 157CZ
Boskovice_Poradna
Boskovice_Půjčovna
Svitavy_Studio
Šebetov_Chráněnka
Habrovany_Učebna
Habrovany_Chráněnka
Blansko_Poradna
Brno_Rehacentrum
Brno_Učebna
Brno_Poradna

Sociální služba - Poradenstvi

Cíle a způsob poskytování služby vyplývají vždy z potřeb a zájmů uživatele.

Zájemce o službu se sám dobrovolně obrací na sociální pracovnici  s dotazem či problémem. Zájemce vyloží sociální pracovnici ProDeep, o.s. svůj problém a dosavadní způsoby jeho řešení. Sociální pracovnice ProDeep, o.s. nabídne zájemci o službu informaci o možnosti využít podporu a pomoc organizace ProDeep, o.s. popř.podporu a pomoc jiné organizace.

Projeví-li zájemce o službu ProDeep, o.s. zájem, dohodne se (ústně či písemně) se sociální pracovnicí ProDeep, o.s. na konkrétní formě, průběhu, podmínkách a rozsahu využití nabízených služeb. Na základě vzájemné dohody společně vytvoří plán vycházející z konkrétních zájmů, potřeb, očekávání a možností uživatele. Záleží pouze na uživateli, zda nabízeného sociálního poradenství využije či nevyužije. Pracovnice si vždy ověřuje, zda zájemce sdělené informace pochopil.

Principy sociálních služeb v ProDeep, o.s.

1. Princip spolupráce
2. Princip rovnosti
3. Princip jedinečnosti
4. Princip dodržování práv všech uživatelů
5. Princip překonávání mýtů a diskriminace
6. Princip pozitivního přístupu v oblasti poskytování sociálních služeb
7. Princip komplexnosti řešení problémů
8. Princip zveřejňování a osvěty



Vygenerované za: 0.13 sekund
2,158,285 návštěv