KDO JSME

Nabízíme

Pro Vás

Projekty

Partneři

PRACOVIŠTĚ

Boskovice_Učebna
Boskovice_Chráněnka
Boskovice_ECDL 157CZ
Boskovice_Poradna
Boskovice_Půjčovna
Svitavy_Studio
Šebetov_Chráněnka
Habrovany_Učebna
Habrovany_Chráněnka
Blansko_Poradna
Brno_Rehacentrum
Brno_Učebna
Brno_Poradna

Technologie


Je to služba sdílená s domácí či ústavní péčí, kdy doplňuje základní péči o klienty v době ztrátových časů. Je prostě mimořádně nákladné mít asistenta u seniora po celou dobu jen proto, že se nám může, z důvodu mentální poruchy, někde ztratit. To jednoduše řeší navigační jednotky. Stejně tak pomohou poměrně dobře se orientujícím jedincům při ztrátě orientace a pomohou najít směr, či popíší místo, kde se nacházejí. (to může zvládnout jeden dispečer pro desítky klientů najednou).

 

Stejně tak náklonová a pádová čidla pro jedince s nehlídanými nástupy těchto ataků mohou nahradit stálou asistenci živého člověka. Technika automaticky vyhodnocuje krizové stavy a poplach obslouží opět dispečer, případně jiná dohodnutá pečující osoba, která dostane automatickou zprávu přes SMS i s místem události.

 

Samostatný pobyt doma pomůže handicapovaným zdravotně či seniorům zajistit další množství senzorů, případně kamer, čili nemusí být 24 hodinová přítomnost pečujících rodinných příslušníků či ošetřujících v pobytových zařízeních.

 

Je spousta dalších pomocných prací, které mohou dálkově ovládat dispečeři takové asistované služby. Dálkové ovládání osvětlení, zavírání či otevírání dveří a oken, je toho spousta.

 

Telemetrie zdravotních údajů, čili zajištění přenosu zdravotních dat do dispečinku, kdy je opět lékařem nastaven kritický stav a pouze na ten se reaguje, umožňuje pacientovi trávit daleko víc času v domácím prostředí. Zde na tomto místě vás budeme postupně seznamovat s jednotlivými technologiemi a výrobky, které pomáhají řešit vaši situaci, které používáme a s nimiž, přes naše dispečerské pracoviště jsme připraveni vám pomoci.

 

První kroky se systémem  Locator Tracker


1. UVEDENÍ TRACKERU DO PROVOZU

 

Tracker jste obdrželi v nastaveném režimu v souladu se smlouvou. Po stisknutítlačítka se rozsvítí červená dioda – zařízení se spouští a snaží se odeslat první alarm. Vyčkejte několik okamžiků (2-3 minuty), než se krabička uvededoprovozu. Správný provoz je indikován blikající zelenou kontrolkou. Pokud se krabička nespustí po stisknutí tlačítka, připojte ji k nabíječce. Krabička je zřejmě velmi vybitá. V deaktivovaném režimu nesvití při nabíjení žádná kontrolka.

 

2. NABÍJENÍ TRACKERU

 

Pokud na krabičce po uvedení do provozu bliká oranžová kontrolka, zařízení není dostatečně nabité. Zasuňte nabíjecí adaptér do snímací jednotky a do el. zásuvky. Nabíjení je indikováno trvale rozsvícenou oranžovou kontrolkou. Krabičku nechejte nabíjet cca 3-4 hodiny.

 

3. NOUZOVÉ TLAČÍTKO

 

Při uvedení Trackeru do provozu (při stisknutí tlačítka) byl odeslán první alarm. Vyčkejte prosím na spojení s operátorem linky pomoci. Po stisknutí červeného tlačítka se vždy změní barva kontrolky na červenou a krabička krátce pípne. Pokud se barva nezmění a krabička nepípne, opakujte po krátké chvíli (cca 1 minuta) stisk červeného tlačítka.

 

4. ZKUŠEBNÍ HOVOR S OPERÁTOREM LINKY POMOCI

 

Spojení s operátorem linky pomoci je signalizováno zvoněním krabičky – operátor Vám volá. Po 3 zazvoněních je hovor automaticky spojen. Do krabičky řekněte přímo a nahlas: „Dobrý den, jsem nový zákazník (jméno), provádím zkušebníhovor.“ Operátor linky pomoci s Vámi vyzkouší systém Tracker Locator, ověří Vaše údaje v systému (jméno, bydliště) a dále kvalitu hovoru tak, abyste se na svou novou krabičku mohli v kdykoliv spolehnout.

 

5. UKONČENÍ ZKUŠEBNÍHO HOVORU

 

Ukončení zkušebního hovoru provede automaticky operátor linky pomoci, červené tlačítko již nepoužívejte.

 

6. POUŽÍVÁNÍ TRACKERU

 

Noste svoji krabičku stále u sebe, jen tak docílíte správného fungování systému Tracker Locator. Použijte přiloženou šňůrku na krk, případně krabičku vložte do kapsy, nebo za opasek.

 

7. NOČNÍ REŽIM

 

Jdete spát? Nezapomeňte dát svoji krabičku nabíjet. Zároveň s nabíjením linka pomoci rozpozná, že spíte, a nebude Vás rušit v případě sledování neaktivity.

Vygenerované za: 0.15 sekund
2,158,298 návštěv