KDO JSME

Nabízíme

Pro Vás

Projekty

Partneři

PRACOVIŠTĚ

Boskovice_Učebna
Boskovice_Chráněnka
Boskovice_ECDL 157CZ
Boskovice_Poradna
Boskovice_Půjčovna
Svitavy_Studio
Šebetov_Chráněnka
Habrovany_Učebna
Habrovany_Chráněnka
Blansko_Poradna
Brno_Rehacentrum
Brno_Učebna
Brno_Poradna

Sociální podnik

Podniky sociální ekonomie jsou organizace, které mají primárně sociální cíl.

Jednotná definice tohoto typu podnikání sice ještě neexistuje, většinou jsou však tyto podniky charakterizovány rozvojem sociálního, demokratického a participativního podnikání zaměstnaností a sociálním zapojením místním rozvojem vzájemnou sociální ochranou.

Idea jiné formy třetího sektoru, která zahrnuje podniky a organizace s jiným záměrem než dosažení zisku, a které nejsou součástí veřejného sektoru.

V rozvinutých zemích se tzv. sektor sociální ekonomie stále více prosazuje. V zemích původní patnáctky EU zahrnuje okolo 900 tis. podniků a představuje zhruba 10% hrubého domácího produktu a zaměstnanosti. Největší podíl na zaměstnanosti (přes 15%) měly podniky sociální ekonomie v Nizozemsku, Portugalsku a Irsku, absolutně nejvíce zaměstnanců pracovalo v tomto sektoru v Německu (1,9 mil. osob), Velké Britanii a ve Francii.

Cílem sociálního podniku je ukázat lidem, že kdo pracuje, vydělá si. Majitel sociální firmy musí mít vyšší úroveň sociálního cítění a musí mít vztah k lidem se zdravotním postižením, neboť jakkoliv jde o udržitelnost firmy, lidé se zdravotním postižením úlevy potřebují. Nabízíme zaměstnancům široké spektrum činností, aby si každý mohl najít práci, která mu vyhovuje.

Pokud ani potom nedosáhne zaměstnanec normy z důvodů nepraktičnosti nebo špatných návyků, tomu majitel dorovná mzdu do úrovně minimální mzdy. Součástí podnikatelského záměru musí být také dobrý vztah k životnímu prostředí, péče o zaměstnance a podpora komunity, v níž podnikatel podniká.
Každá z činností je finančně nezávislá, nezanedbáváme potřebu rehabilitace a terapeutické hledisko, vytváříme pro zaměstnance pracovní prostředí odpovídající zdravotnímu postižení.

Cílem je podnikat jako rovnocenní podnikatelé v konkurenčním prostředí.

Použití zisku záleží na dobrovolném rozhodnutí zakladatelů firmy. Ale zisk musí být! Nemohli bychom zajistit udržitelnost pracovišť.

Sociální podnikání je jedním z nástrojů sociálního začleňování. Jeho cílem je nezávislost a udržitelnost. Ke změně přístupu je zapotřebí vzdělávání, výchova k podnikání a podnikavosti.

Vygenerované za: 0.10 sekund
2,158,248 návštěv