KDO JSME

Nabízíme

Pro Vás

Projekty

Partneři

PRACOVIŠTĚ

Boskovice_Učebna
Boskovice_Chráněnka
Boskovice_ECDL 157CZ
Boskovice_Poradna
Boskovice_Půjčovna
Svitavy_Studio
Šebetov_Chráněnka
Habrovany_Učebna
Habrovany_Chráněnka
Blansko_Poradna
Brno_Rehacentrum
Brno_Učebna
Brno_Poradna

ProDeep, o.s.

Občanské sdružení ProDeep, o.s.

Občanské sdružení ProDeep, o.s. vzešlo z iniciativy zaměstnanců Chráněných ICT pracovišť Deep.
Registrováno bylo Ministerstvem vnitra dne 27.5.2008 a svou činost zahájilo 1.7.2008.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Zaměstnáváme 6 zaměstnanců

JUDr. Petr Krejčí
Mgr. Antonín Hrabec
Boris Dvořáček Bc.
Zdeněk Titl
Jiří Štěp
Jaroslav Čajka
Dobrovolníci jsou zaměstnanci Chráněných ICT pracovišť Deep, osoby v přímé obslužné péči, kteří pečují o zaměstnance a klienty, externisté vývojáři a další příznivci sdružení.

SLUŽBY, SPOLUPRÁCE

Zajišťujeme ve spolupráci s Chráněnými ICT pracovišti Deep

1. školící a vzdělávací kurzy, zejména v oblasti ICT - služby na Chatu SKOLANET

2. motivační a aktivizační činnosti pro rozvoj osobnosti - profesním poradenství

3. rekondiční a ozdravné činnosti, pobyty - oslovování klientů pro REHACENTRUM

4. poradenskou činnost v oblasti kompenzačních pomůcek - výpomoc potřebným klientům a zaměstnancům Chráněných ICT pracovišť Deep, včetně finanční

Prodeep, o.s. má předloženou registraci na terénní aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

CÍL

Občanské sdružení ProDeep, o.s. vytváří podmínky pro běžný způsob života lidí se zdravotním postižením prostřednictvím integračních aktivit, spočívající ve vzdělávacích, školících a sociálních službách, kterými naplňujeme pracovní, společenské, kulturní a jiné potřeby zdravotně handicapovaných osob.

ČLENOVÉ, DOBROVOLNÍCI A PŘÍZNINVCI občanského sdružení ProDeep, o.s. jsou schopni pomáhat a dávat potřebnějším bez rozdílu zdravotního postižení.
Očekáváme od svých klientů obdobnou empatii.

Vygenerované za: 0.08 sekund
2,158,259 návštěv